Kada prenosim broj da li mi se duplo naplaćuje taj mjesec?


Operator davalac broja može naplatiti usluge korišćenja fiksne telefonije zaključno sa datumom tehničkog prenosa.

Datum zahtijevanog tehničkog prenosa je datum početka korišćenja usluge kod novog opretora i zakazuje se ukoliko je operator davalac broja odobrio zahtjev. Informaciju o zakazanom tehničkom prenosu dobićeš putem obavještenja.

Tehnički prenos se vrši zakazanog datuma i to u periodu od 12-15h. Nakon završenog tehničkog prenosa, dobićeš još jedno potvrdno obaveštenje da je prenos izvršen i da je broj aktivan.

Nakon prenosa broja, usluga fiksne telefonije biće obračunata na Telemach računu zajedno sa ostalim uslugama koje koristiš.

Podijeli: