Ko može da podnese zahtjev za prenos broja?


Prenos telefonskog broja podrazumijeva prenos fiksnog broja iz jedne mreže u drugu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da svoj dobro poznati broj prenesu u našu mrežu. Usluga prenosa broja je potpuno besplatna, važi i za fizička i za pravna lica.
Zahtjev za prenos broja potpisuje osoba na koju se vodi usluga telefonije ili ovlašćeno lice uz sudski ovjereno ovlašćenje vlasnika.
Ukoliko želiš da preneseš broj koji nije u tvom vlasništvu, potrebno je da vlasnik telefonskog priključka potpiše saglasnost, kojom prenosi vlasništvo nad telefonskim priključkom na tvoje ime.
Zahtev se podnosi u poslovnici, uz obostrano prisustvo.
Ako nemaš riješen status vlasništva nad priključkom telefonije, predlažemo da se opredijeliš za broj iz naše baze.

Podijeli: