*Prikazana brzina važi za sve nove i postojeće korisnike van ugovorne obaveze, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca.
**Pozivi prema svim fiksnim geografskim brojevima u Crnoj Gori ukupnog trajanja do 1.500 minuta. Neiskorišćeni minuti se ne prenose u sljedeći obračunski period.
***Zemlje ka kojima je omogućeno 100/200 minuta prema svim fiksnim geografskim brojevima uključenih u pretplatu: Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Brazil, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Luksemburg, Mađarska, Malezija, Meksiko, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Peru, Poljska, Portugal, Rumunija, Rusija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tajvan, Turska, Velika Britanija, Hong Kong, Kina, SAD, Singapur i Tajland.
Prikazana akcija važi za nove korisnike Telemach usluga koji se opredijele za EON pakete, i to do 31.5.2024. uz ugovor na 24 mjeseca. Uslovi korišćenja usluga i ponuđenih paketa dati su u zvaničnoj ponudi sa cjenovnikom i akcijskoj ponudi.

TELEVIZIJA

INTERNET

TELEFONIJA