*Prikazana brzina važi za sve nove i postojeće korisnike van ugovorne obaveze, uz potpisivanje ugovora na 24 mjeseca.
Prikazana akcija važi za nove korisnike Telemach usluga koji se opredijele za EON DUO pakete, i to do 30.6.2024. uz ugovor na 24 mjeseca. Uslovi korišćenja usluga i ponuđenih paketa dati su u zvaničnoj ponudi sa cjenovnikom i akcijskoj ponudi.

TELEVIZIJA

INTERNET