Koliko košta prenos broja?


Prenos telefonskog broja podrazumijeva prenos fiksnog broja iz jedne mreže u drugu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da svoj dobro poznati broj prenesu u našu mrežu. Usluga prenosa broja je potpuno besplatna, važi i za fizička i za pravna lica.

Podijeli: