Dodaci za telefoniju


Pored besplatnih minuta koje mjesečno dobijaš uz paket, možeš aktivirati neki od dodataka ukoliko imaš potrebe za većim saobraćajem ka određenim destinacijama. Dodaci se odnose na pozive ka fiksnim brojevima u Crnoj Gori i pozive ka određenim zemljama inostranstva .

Flat Fiksni je dodatak fiksne telefonije koji ti omogućava da pričaš koliko god želiš sa svim fiksnim brojevima u Crnoj Gori. Uz dodatak dobijaš do 1500 minuta razgovora ka svim fiksnim mrežama u Crnoj Gori. Cijena Flat fiksnog dodatka je 6€ mjesečno.

Ukoliko imaš aktiviran Flat Fiksni dodatak koji uključuje dodatnih 1500 minuta u fiksnoj mreži u Crnoj Gori i pozivaš fiksni broj, po prioritetu se troše prvo minuti iz dodatka zatim besplatni minuti iz paketa.

Podijeli: