Ostvareni telefonski saobraćaj


Telefonski saobraćaj koji se naplaćuje je saobraćaj ostvaren nakon potrošenih besplatnih minuta (koji su predviđeni za pozive ka fiksnim brojevima u Crnoj Gori i ka 40 zemalja svijeta i sav ostali saobraćaj ka mobilnim brojevima u Crnoj Gori i mobilnim i fiksnim brojevima u inostranstvu i ostalim destinacijama definisanih Ponudom sa cenovnikom.

Ostvarenim telefonskim saobraćajem za prethodni mjesec smatraju se svi pozivi koji su započeti u prethodnom mjesecu, bez obzira na vrijeme završetka poziva.

Podijeli: