Obračunski period


Tarifni interval i za nacionalne i za međunarodne razgovore je 60 sekundi. To znači da se razgovor koji traje 45 sekundi, obračunava kao razgovor od 1 minuta.

Cijene minuta razgovora ka fiksnim, mobilnim, međunarodnim i ostalim destinacijama su predstavljene u eurima po minutu i prikazane su sa uračunatim PDV-om.

Kao korisnik fiksne telefonije, pored iznosa mjesečne pretplate za telefoniju plaćaš I ostvareni saobraćaj u skladu sa Ponudom sa cjenovnikom. Mjesečna pretplata i ostvareni saobraćaj se obračunavaju za period od prvog do poslednjeg dana u mjesecu. Plaćanje se vrši za prethodni mjesec – postpaid način plaćanja.

Podijeli: