KUPI SERIJU ZA 6.50 EUR

ULOGUJ SE I AKTIVIRAJ
na MojTelemach portalu

Dostupno korisnicima EON platforme

ili

POZOVI 1800
ili posjeti prodajno mesto

Korisnici EON TV paketa van mreže mogu
aktivirati bindž paket preko MojTelemach portala

KUPI
Plati karticom online

 

ili

POŠALJI SMS KLJUN na 3355

Za kupovinu paketa "Kljun", cenu SMS poruke operater
naplaćuje po ceni zvaničnog cenovnika za tarifiranje
saobraćaja operatera