Telefon se vodi na jednu osobu a Telemach ugovor na drugu


Ukoliko se ugovor za telefoniju vodi na jedno ime, a ugovor za naše usluge na drugo, potrebno je da se sve usluge prenesu na jednu osobu, uz potpisivanje saglasnosti.
Vlasnik telefonskog prikljčka daje saglasnost da se ugovor za telefon prebaci na ime na koje se vodi Telemach ugovor. Nosilac Telemach ugovora potpisuje saglasnost kojom prihvata da se ubuduće usluga telefonije vodi na njegovo ime.
Za potpisivanje saglasnosti potrebno je prisustvo obije osobe u našoj poslovnici.
Zahtjev ćemo proslijediti tvom trenutnom operatoru, davaocu broja, pa je važno da budu ispunjeni sljedeći uslovi:

  • Izmirena sva dospjela potraživanja trenutnog operatera
  • Da koristiš usluge trenutnog operatera najmanje šest mjeseci
  • Da je broj aktivan, jer ukoliko je privremeno isključen neće biti prenijet

Ako nemaš riješen status vlasništva nad priključkom telefonije, predlažemo da se opredijeliš za broj iz naše baze.

Podijeli: