Programski vodič i pregled TV kanala na EON Smart Boxu


Programskom vodiču možete pristupiti pritiskom na taster u obliku malog TV-a na sredini vašeg daljinskog upravljača.

Na ekranu možete da vidite 4 bijela stupca:

·Liste kanala,

·Kanali,

·Datum,

·Sadržaji

·Detaljni opis sadržaja (pomjeranjem skroz u desno)

Jednostavnim kretanjem u desno ili lijevo prelazite iz opcije u opciju programskog vodiča (kroz liste kanala, kanale, datume, detalje emisija). Pretragu stupca vršite navigacionim tasterima na dolje ili gore. Odabir vršite tasterom OK.

Bijela linija na sredini ekrana označava opcije kojima možete da pristupite, tanka plava je uvijek na sadržaju dok deblja plava linija predstavlja opciju menija u kojoj se trenutno nalazite.

Strelicama na daljinskom upravljaču možete odabrati željeni kanal, gledati emisiju do 7 dana unazad i pogledati elektronski programski vodič (EPG) do 3 dana unaprijed.

Podijeli: