Na koje načine mogu da platim račun?


Račun za korišćenje naših usluga možeš izmiriti na više načina:
• Direktnim izmirenjem sa svog tekućeg računa bez provizije korišćenjem usluge Trajnog naloga

• U banci/pošti uz dostavljeni račun možeš platiti gotovinom ili platnim karticama

 U pošti/banci putem opšte uplatnice(popuni sljedeće podatke):
➢ Uplatilac: Ime i prezime nosioca ugovora
➢ Primalac: Telemach d.o.o.
➢ Iznos: Iznos za uplatu
➢ Žiro račun: 520-9040-18 (Hipotekarna banka) 530-14305-69 (NLB) 510-44500-12 (CKB)
➢ Poziv na broj: broj tvog ugovora (podatak na računu ili Moj Telemach portalu).

Račune takođe možeš platiti bez provizije, u Podgorici, u poslovnicama na adresi: Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 78 i Ulica Slobode 74.

Račune takođe možeš plaćati 2D barkodom u ekspoziturama Hipotekarne banke.

Podijeli: