Kako da uparim EON daljinski upravljač i EON Smart Box?


Kako biste mogli da koristite napredne opcije EON daljinskog upravljača potrebno je da uparite daljinski i EON Smart Box. To možete da uradite:

1. Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa, pojaviće se ekran koji će prikazati korake za uparivanje daljinskog upravljača.

1. Približite daljinski EON Smart Boxu na razdaljini ne većoj od 25 cm

2. Pritisnite i zadržite dugme EON na daljinskom upravljaču 5 sekundi

Uspješno ste uparili daljinski.

1. Uparivanje EON daljinskog upravljača i nakon instalacije ćete uvijek moći da pokrenete tako što pritisnete i zadržite dugmiće “Pojačaj ton” i “Promijeni kanal”.

2. Približite daljinski EON Smart Boxu na razdaljini ne većoj od 25 cm

3.Pritisnite i zadržite dugmiće na daljinskom upravljaču 5 sekundi

Uspješno ste uparili daljinski upravljač.

Podijeli: