Imam Telemach broj, kako da prenesem još jedan u vašu mrežu?


Prenos telefonskog broja podrazumijeva prenos fiksnog broja iz jedne mreže u drugu. Svi naši korisnici imaju mogućnost da svoj dobro poznati broj prenesu u našu mrežu. Usluga prenosa broja je potpuno besplatna.
Ako se broj u drugoj mreži vodi na tvoje ime, zahtjev za prenos broja možeš podnijeti odlaskom u poslovnicu.
Broj koji preneseš se može dodijeliti na drugu telefonsku liniju ili se može zamijeniti postojećim Telemach brojem.
Ukoliko želiš da preneseš broj koji nije u tvom vlasništvu, potrebno je da vlasnik telefonskog priključka potpiše saglasnost kojom prebacuje vlasništvo nad telefonskim priključkom na tvoje ime.
Zahtjev se podnosi u poslovnici uz obostrano prisustvo.

Podijeli:

Koristi Telemach fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON