Kako da povežem Cisco EPC 3928 modem i telefon?


Lampice na Cisco EPC 3208

1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije 5. LINK: svijetli zeleno kada je UTP kabl povezan na LAN port modema i kada uređaj vezan za drugi kraj kabla (računar ili ruter) ispravno komunicira sa modemom
6. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi, TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

Zadnja strana Cisco EPC 3208

1. ON/OFF (0/I): modem ima/nema napajanje
2. POWER: priključak za strujni adapter
3. TELEPHONE: portovi za povezivanje telefona (TEL 1 za prvu telefonsku liniju, TEL 2 za drugu TEL.
liniju)
4. ETHERNET: LAN port za UTP kabl koji vodi signal iz modema u računar ili ruter
6. REBOOT EMTA: restart modema kratkim pritiskom (2-3 sekunde), dok se dužim pritiskom (10 sekundi) modem vraća na početna podešavanja
7. CABLE: priključak za koaksijalni kabl

Podijeli:

Koristi Telemach fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON