Gdje mogu da vidim specifikaciju poziva i račun?


Specifikaciju poziva dobijaš svakog mjeseca uz račun kao dodatak. Na specifikaciji su podijeljeni pozivi za domaći fiksni saobraćaj, domaći mobilni saobraćaj, pozivi ka specijalnim brojevima i međunarodni saobraćaj. Ukoliko si imao aktivirane dodatne usluge, one će se odvojeno vidjeti na specifikaciji. Specifikaciju poziva kao i račun možeš vidjeti na Moj Telemach portalu i preuzeti ih po potrebi.

Specifikaciju poziva i račun takođe možeš dobiti na bilo kom našem prodajnom mjestu uz važeću ličnu kartu nosioca ugovora ili ovlašćenog lica.

Podijeli: