Telemach račun


1. Ime i prezime i adresa
2. ID broj korisnika
3. Broj ugovora
4. Period izvršenja usluge
5. Iznos računa sa PDV-om
6. Neizmirene obaveze/pretplata za prethodni period
7. Evidentirane uplate u obračunskom periodu
8. Ukupno za uplatu – iznos koji je potrebno uplatiti
9. Tekući račun
10. Poziv na broj

Podijeli: