Da li mogu da preselim telefonsku liniju i kako?


Preseljenje linije se može izvršiti na drugu lokaciju ali unutar istog pozivnog broja (grada). Za preseljenje telefonske linije potrebno je da ti, kao vlasnik ugovora podneseš lično zahtjev u poslovnici uz svoju važeću ličnu kartu na uvid. Da bi broj bio preseljen, neophodno je da na adresi gdje se seliš bude tehničkih uslova tj. da postoji mogućnost priključka na Telemach mrežu.

Podijeli: