Da li mogu da preselim internet?


Uslugu kablovskog interneta koji se vodi na tvoje ime možeš preseliti na drugu adresu.
Na novoj adresi potrebno je da postoji Telemach mreža, kao preduslov za korišćenje kablovskog interneta.
Zahtjev za preseljenje kabovskog interneta možeš podnijeti u našoj poslovnici. Potrebno je da budu izmirene dospjele obaveze, a na uvid prilažeš ličnu kartu.

Podijeli: