Novi korisnički broj za prijavu smetnji

Obavještavamo poštovane korisnike da prijavu smetnji, uz broj Kontakt centra: 020 44 66 66, od sada mogu izvršiti i pozivom na broj 12755. Broj 12755 je besplatan (iz bilo koje mreže da zovete) i dostupan je 24 sata dnevno.