Skremblovanje kanala


Skremblovanje kanala predstavlja planirani prekid signala na određenim TV stanicama u toku emitovanja određenih sadržaja. Kablovski operateri su dužni da na zahtjev Agencije za radiodifuziju, imaoca prava ili emitera – televizije koja otkupi ekskluzivna prava za emitovanje određenog sportskog događaja za teritoriju Crne Gore, skrembluju strane kanale koje takođe emituju taj događaj. Zabrane emitovanja se osim za mečeve, odnosi i na druge licencirane emisije, jer sadrže materijal koji ne smije da se koristi van plaćene teritorije. Zakon nas obavezuje da skremblujemo određeni sadržaj.

Ono što je bitno za tebe kao korisnika jeste da ovi kanali ne ulaze u kalkulaciju našeg mjesečnog održavanja, tačnije mi ne naplaćujemo ekskluzivna i pojedinačna autorska prava za praćenje određenih događaja. Naplaćujemo prava koja su otkupljena preko agencija za zaštitu kolektivnih prava.

Podeli:
Loading...