Upoznaj WiFi


WiFi (Wireless-Fidelity) je bežični vid prenosa podataka. WiFi koristi radio frekvencije 2.4 GHz (802.11b, 802.11g i 802.11n standardi) i 5 GHz (802.11a standard). Ove frekvencije su slobodne i ne koriste ih prioritetni korisnici.
Za WiFi internet konekciju potreban ti je WiFi ruter ili Hotspot na koji ćeš povezati svoj uređaj. Svi moderni uređaji imaju integrisane WiFi kartice, a za neke starije modele računara moguće je ugraditi ih.

Sigurnost WiFi mreže 
Tvoja WiFi mreža ima svoje ime (SSID) i zaštićena je lozinkom. Lozinka sprječava druge korisnike da se povežu na tvoju mrežu i koriste tvoj internet. Preporučujemo da je povremeno mijenjaš.

Kvalitet WiFi mreže 
Zbog malog opsega frekvencija koje koriste WiFi ruteri i modemi može doći do pojave interferencije između njih (miješanja WiFi talasa), naročito ako se na malom prostoru nalazi veći broj rutera. To je najčešći slučaj u stambenim zgradama sa više stanova. Kod korisnika se može manifestovati u vidu neravnomjernog, slabijeg protoka interneta, povremenim, pa čak i potpunim prekidom WiFi veze.
Podešavanjem WiFi rutera smetnje se mogu ublažiti ili potpuno otkloniti.
Kada je WIFI mreža u pitanju, kvalitet signala može biti oslabljen i fizičkim preprekama (zidovi u stanu), velikom razdaljinom od rutera do računara ili drugim uređajima koji rade na sličnoj frekvenciji kao što radi i WiFi ruter (npr. bežični fiksni telefoni). Dobrim pozicioniranjem rutera može se postići bolji kvalitet WiFi mreže.

Najbolje mesto za moj ruter 
Idealna pozicija za tvoj WiFi ruter je u centralnom dijelu prostora koji je predviđen da bude pokriven WiFi signalom. Ukoliko je stambeni prostor na više nivoa i ukoliko jedan uređaj ne može da obezbedi kvalitetan signal u celom objektu, najbolje je dodati još jedan ruter. Bilo bi poželjno da svaki nivo (sprat) ima zaseban ruter.

Podijeli:
Loading...