Podešavanje i promena jezika titla na EON smart box-u


Ukoliko želiš da promijeniš jezik ili se titl ne prikazuje potrebno je da pristupiš podešavanjima box-a:

1. Na daljinskom upravljaču pritisni taster EON i pojaviće se meni box-a:

2. Navigacionim tasterom na dolje označi opciju Podešavanja i potvrdi sa OK

3. Navigacionim tasterom na desno označi opciju Jezici i potvrdi sa OK

4. Na raspolaganju su ti opcije:

  • Jezik interfejsa
  • Jezik tastature
  • Glasovno pretraživanje
  • Jezik zvuka
  • Drugi jezik zvuka
  • Jezik titla
  • Drugi jezik titla

5.  Navigacionim tasterom na dolje odaberi opciju Jezik titla i potvrdi sa OK

6. Iz liste ponuđenih odaberi željeni jezik i potvrdi sa OK

Nakon odabira željenog jezika resetuj uređaj pritskom na prekidač sa zadnje strane EON box-a.

Na ovaj način si uspješno izvršio podešavanje jezika titla.

Podijeli: