Ne mogu da koristim TV unazad, šta da radim?


Ukoliko se desi da opcija TV unazad nestane ili se izgubi plava linija u elektronskom programskom
vodiču (EPG) možeš uraditi sljedeće:

  • Ažuriranje informacija kroz meni digitalnog prijemnika

1. Na daljinskom upravljaču pritisni dugme Menu
2. Pritisni tri puta strelicu na daljinskom upravljaču ka gore, dok u donjem lijevom uglu ekrana ne piše
Podešavanja
3. Pritisni strelicu jednom desno da bi obilježio Tehnička Podešavanja i potvrdi sa OK
4. Pritiskaj strelicu na desno, dok ne obilježiš Sistem info, potvrdi sa OK
5. Strelicom ka dolje obilježi Ažuriranje EPG informacija i potvrdi sa OK

  • Restart digitalnog prijemnika
  • Kroz meni digitalnog prijemnika, Podešavanja > Tehnička podešavanja > Sistem info > Restart digitalnog prijemnika
  • Pritiskom na napojni prekidač sa zadnje strane digitalnog prijemnika
Podijeli: