Kako da preimenujem EON Smart Box?


Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa možete odabrati naziv boxa. Dodjeljivanje naziva je potrebno kako biste prilikom kasnijeg korišćenja naprednih funkcija kao što je Google Chromecast (omogućava dijeljenje sadržaja sa mobilnog telefona ili nekog drugog uređaja sa TV-om) mogli da prepoznate vaš uređaj.

Možete izabrati jedan od predefinisanih naziva iz liste ili dodati svoj naziv tako što ćete odabrati opciju Enter custom name i uneti ime koje želite.

Podijeli: