Da li dobijam račun ako koristim trajni nalog?


Račune dostavljamo po tvom izboru, na e-mail adresu koju si odabrao prilikom aktivacije e-računa ili na kućnu adresu. Takođe, na Moj Telemach portalu možeš pogledati račune za 12 mjeseci unazad.
Dinamika slanja računa zavisi od toga koje Telemach usluge koristiš:

Korisnik si samo Total TV
• Račune dobijaš svakog drugog mjeseca
• Obračun za prethodna dva mjeseca i akontaciju za naredna dva mjeseca
• Rok za izmirenje računa je do kraja mjeseca na koji se račun odnosi
Koristiš digitalnu televiziju, dodatne usluge ili neki od naših paketa usluga
• Račune dobijaš svakog mjeseca
• Obračun za prethodni mjesec
• Rok za izmirenje do 15. tekućeg mjeseca

Ako želiš da budeš društveno odgovoran predlažemo ti da na tvoju e-mail adresu, u elektronskoj formi, dobijaš račun za Telemach/Total TV usluge. Na ovaj način doprinosiš očuvanju životne sredine i sprečavaš prekomjerno štampanje na papiru.

Podijeli: