Kako da blokiram kanal na D3 mini prijemniku?


Tvoj digitalni prijemnik ti pruža mogućnost blokiranja pristupa određenim TV kanalima u situacijama kada smatraš da sadržaj kanala nije prikladan za tvoje ukućane. Blokiranje kanala se vrši u meniju Podešavanja > Korisnička podešavanja > Blokiranje kanala.

U istom meniju se vrši i deblokiranje kanala. Za ulazak u opciju Blokiranje kanala potrebno je da uneseš PIN

Ukoliko je kanal blokiran prikazuje se poruka i pojavljuje se prozor za unos PIN koda.

Takođe, kanal možeš blokirati i u prozoru Opcije kojem pristupaš pritiskom na taster Opt daljinskog upravljača dok si na određenom kanalu.

 

NAPOMENA: PIN kod je fabrički podešen na 1234.

 

Podijeli: