Kako da povežem Cisco EPC2203 modem i telefon?


Lampice na Cisco EPC2203

1. POWER: napajanje modema, svijetli konstantno
2. DS (downstream): modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
3. US (upstream): modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
4. ONLINE: modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije 5. LINK: svijetli kada je modem povezan preko UTP kabla sa nekim uređajem (računar, ruter), treperi kada modem ostvaruje internet protok u bilo kojem smeru
6. TEL1: svijetli kada postoji prva telefonska linija, u toku razgovora treperi
7. TEL2: svijetli kada postoji druga telefonska linija, u toku razgovora treperi

Zadnja strana Cisco EPC2203

1. 12VDC: priključak za strujni adapter
2. TELEPHONE – TEL1, TEL2: portovi za povezivanje telefona (TEL 1 za prvu telefonsku liniju, TEL 2 za drugu TEL. liniju)
3. ETHERNET: LAN port za povezivanje računara i druge mrežne opreme UTP kablom
4. USB: port za povezivanje uređaja (računar) preko USB konekcije
5. RESET: restart modema
6. CABLE: priključak za koaksijalni kabl

Podijeli:

Koristi Telemach fiksni na svom mobilnom

Više o UNIFON