Da li na više televizora mogu da pratim kanale iz osnovne ponude?


Da, uz samo jednu mjesečnu pretplatu, kanale iz osnovne ponude možeš pratiti na tri televizora. Za potrebe praćenja kanala na više od tri televizora, možeš potpisati ugovor za dodatne priključke, što podrazumijeva plaćanje dva ili više mjesečnih računa u zavisnosti od broja TV aparata.

Jedan priključak podrazumijeva do tri televizora.

Podijeli: