Da li mogu da imam 2 broja telefona?


U SBB mrežu možeš preneti jedan ili više brojeva. U tom slučaju podnosiš jedan zahtev, a usluga prenosa broja je potpuno besplatna. Za priključenje usluge fiksne telefonije, potrebno je da si priključen na našu i možeš koristiti do četiri telefonske linije. Zahtev možeš podneti na našem sajtu, dolaskom u poslovnicu ili pozivanjem Kontakt centra na 19900.

Kada naša ekipa dođe da priključi uslugu potrebno je da priložiš:

• Ličnu kartu na uvid

• Račun za komunalne usluge sa adrese na kojoj se vrši priključenje na uvid (struja, info stan/informatika, telefon….)

Možeš dobiti i drugi SBB telefonski broj, a prijavu za drugu telefonsku liniju, podnosiš putem telefona, e mail-a [email protected] ili u poslovnici. Priključna taksa se ne plaćuje, a povezivanje drugog telefonskog aparata vrši se na istom modemu pored prve linije.

Drugu telefonsku liniju možeš koristiti u nekoj od sledećih opcija

• Uz mesečnu pretplatu od 290 dinara dobijaš 100 besplatnih minuta za drugu liniju za pozive ka fiksnim mražama u Srbiji i ka zemljama u zoni 1. Ostali saobraćaj se tarifira po važećem cenovniku kao I za prvu liniju.

• Bez mesečne pretplate I bez besplatnih minuta, uz tarifiranje za sav potrošeni saobraćaj.

Podijeli: