* Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to do 31.12.2017. uz Ugovor na 24 mjeseca.

      *Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to do 31.12.2017. uz Ugovor na 24 mjeseca.

        * Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to do 31.12.2017. uz Ugovor na 24 mjeseca.