* Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to do 31.01.2018. uz Ugovor na 24 mjeseca.

      * Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to do 31.01.2018. uz Ugovor na 24 mjeseca.

        * Akcije važe za nove korisnike Telemach usluga i to do 31.01.2018. uz Ugovor na 24 mjeseca.