* U cijenu paketa nije uključena naknada za mjesečno održavanje KDS-a.