Aktiviraj e-račun na Moj Telemach


    • Na Moj Telemach nalogu odaberi opciju Računi
    • Klikni na polje Prijavi e-račun
    • U ponuđeno polje upiši e-mail adresu na koju želiš da dobijaš svoj e-račun
    • Kako bi sačuvao promjene neophodno je da prihvatiš uslove komunikacije klikom na opciju Prihvati
    • U donjem desnom uglu klikni na Sačuvaj kako bi potvrdio aktivaciju usluge e-račun
   • Već od sledećeg mjeseca ne moraš provjeravati svoje poštansko sanduče, jer će ti Telemach račun stizati na e-mail.

Aktiviraj e-račun prilikom posjete poslovnice koja se nalazi u tvom gradu. Saglasnost o elektronskoj komunikaciji koja se podnosi u poslovnici može potpisati nosilac ugovora za Telemach usluge.
Takođe, možeš da pozoveš kontakt centar na broj 1800 i da se prijaviš za e-račun.

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?