Da li dobijam račun ako koristim trajni nalog?


Račune dostavljamo po tvom izboru, na e-mail adresu koju si odabrao prilikom aktivacije e-računa ili na kućnu adresu. Takođe, na Moj Telemach portalu možeš pogledati račune za 12 mjeseci unazad.
Dinamika slanja računa zavisi od toga koje Telemach usluge koristiš:

Korisnik si samo Total TV
    • Račune dobijaš svakog drugog mjeseca
    • Obračun za prethodna dva mjeseca i akontaciju za naredna dva mjeseca
    • Rok za izmirenje računa je do kraja mjeseca na koji se račun odnosi
Koristiš digitalnu televiziju, dodatne usluge ili neki od naših paketa usluga
    • Račune dobijaš svakog mjeseca
    • Obračun za prethodni mjesec
    • Rok za izmirenje do 15. tekućeg mjeseca

Ako želiš da budeš društveno odgovoran predlažemo ti da na tvoju e-mail adresu, u elektronskoj formi, dobijaš račun za Telemach/Total TV usluge. Na ovaj način doprinosiš očuvanju životne sredine i sprečavaš prekomjerno štampanje na papiru.

Podijeli:
Da li vam je odgovor bio koristan?