Obavještenje - prekid emitovanja kanala

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da od 13. septembra 2016. godine kanal Medical Channel prestaje sa emitovanjem.