PDV povećan sa 17 na 19 %

Obavještavamo vas da je od 1. jula 2013. godine, PDV povećan sa 17 na 19 %.